Buškův hamr

Buškův hamr

————————————————————————————————————————-

Provozovatelem Buškova hamru je od roku 2013 Domeček – středisko pro volný čas a integraci DM CČSH. Buškův hamr (kovárna na vodní pohon) je funkční technická památka, která se nachází zhruba jeden kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských a Slepičích hor. Buškův hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky, a dnes je v objektu instalována stálá muzejní expozice hamernictví s jedinečnou kolekcí nářadí hamerníka. Konají se zde i kulturní akce  – nejnavštěvovanější akcí jsou srpnové Kovářské dny. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu bucharbrus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za příznivého stavu vody v Klenském potoce možno vidět v provozu na vlastní oči. Zmíněný unikátní dubový buchar (kobyla), jehož pomocí hamerníci opracovávali železné výkovky, váží zhruba 300 kilogramů a svojí váhou je největším v republice. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Součástí expozice výrobní části hamru je také i jedinečná kolekce nářadí hamerníka. Dochovaná kladiva a kleště jsou předměty s velkou historickou hodnotou. Tyto nástroje si každý z hamerníků vyráběl sám.