Podpora pěstounských rodin

1. 7. 2014 jsme zahájili službu podpory pěstounských rodin. Pěstouni a poručníci si zaslouží velké ocenění za vše, co pro svěřené děti dělají. Jejich lásku, péči, zájem a podporu, kterou do dětí vkládají, nelze nikdy plně docenit.

Domeček nabízí pečujícím osobám podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při spolupráci.

Svoji činnost vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzce spolupracujeme i s pracovníky SPOD v Trhových Svinech.

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.

Seznam činností:

– uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

– poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout, činnost bude vykonávána v terénu ve správním obvodu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny a České Budějovice

– poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

– činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

– vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

– zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

– zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti a mládež