Podpora pěstounských rodin

1. 7. 2014 jsme zahájili službu podpory pěstounských rodin. Pěstouni a poručníci si zaslouží velké ocenění za vše, co pro svěřené děti dělají. Jejich lásku, péči, zájem a podporu, kterou do dětí vkládají, nelze nikdy plně docenit.

Domeček nabízí pečujícím osobám podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při spolupráci.

Svoji činnost vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzce spolupracujeme i s pracovníky SPOD v Trhových Svinech.

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.

Seznam činností:

  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona o SPOD (správní obvody obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, České Budějovice a Prachatice)
  • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (správní obvody obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, České Budějovice a Prachatice)
  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6 odst. 1. zákona o SPOD)
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
  • poskytování nebo zprostředování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
  • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
  • zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
  • zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti a mládež