Ergoterapeutická dílna

Dopolední integrační a řemeslná dílna pro klienty s těžkým zdravotním postižením (tělesné, smyslové, mentální,…). Ergoterapie pomáhá integrovat osobu s postižením do společnosti, pomáhá aktivizovat síly a dovednosti klienta a v neposlední řadě posiluje sebevědomí klienta. Klienti naší dílny se věnují zejména výrobě keramických výrobků. Dílna je otevřena jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny. Klientům se věnuje kvalifikovaná ergoterapeutka s bohatými zkušenostmi Bc. Hana Štarková. Výrobky z ergoterapeutické dílny je možné zakoupit zde.

Co je ergoterapie

Název ergoterapie vychází z řeckého ergon „práce“ a therapia „léčení“. Ergoterapie je léčebná metoda, dříve se označovala jako léčba prací. Vychází z předpokladu, že si člověk může zlepšit své zdraví a tím i kvalitu života a to aktivním zapojením do činností, které jsou pro něj významné a smysluplné. Zároveň tyto aktivity podporují tělesné i psychické funkce. Podporuje maximální možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Cíle ergoterapeutické dílny:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • integrace
  • zlepšení celkového psychického i zdravotního stavu klienta
  • zdokonalení v sebeobsluze a samostatnosti
  • částečně slouží i jako odlehčovací služba

 

Projekt „Ergoterapeutická dílna“ byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách částkou 41.000,- Kč.