Podpora rodin s dětmi

Od roku 2013 nabízíme podporu sociálně ohroženým rodinám s dětmi. Jedná se o terénní službu poskytovanou v přirozeném prostředí rodiny. Rozsah pomoci je široký a odpovídá aktuálním potřebám rodiny. Rodiny jsou vybírány odborem sociálně právní ochrany dětí MÚ v Trhových Svinech s ohledem na ohrožení dítěte. Cílem je předejít prohloubení krize v rodině a předcházet případnému odebrání dítěte z rodiny.

Ohrožené rodiny řeší řadu problémů (výchova a vzdělávání dětí, špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy, exekuce,….), které negativně dopadají na její členy, děti nevyjímaje. Většina rodin žije na malých obcích, v nichž není většinou škola, někdy ani obchod, obtížně se tak dostávají k různým službám. Mají zvýšené náklady na dopravu.

V současnosti je služba poskytována 13 rodinám v ORP Trhové Sviny.

Služby Domečku jsou vzájemně provázané. Dětem z navštěvovaných rodin nabízíme volnočasové aktivity NZDM (doučování, kroužky). Některé děti se účastnily letního tábora pořádaného Domečkem.

 

Projekt „3P pro rodinu 2023 – Podpora, pomoc, prevence“ byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 „Podpora rodinné politiky – Podpora posilování rodičovských kompetencí“ částkou 74.000,- Kč.

Publicita ESF Sanace

Začátky

V březnu 2013 jsme vytvořili projekt „3P pro rodinu – podpora, pomoc, prevence“ a v květnu 2013 jsme začali s jeho realizací. Projekt byl od počátku postaven na spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Trhových Svinech.  Vhodné rodiny byly vybrány odborem SPOD. Do rodin jsme vstupovali na základě předchozího seznámení, poskytnutí základních informací o službě  a následného dobrovolného souhlasu. V roce 2013 probíhala spolupráce s 5 rodinami, četnost návštěv byla cca 6x/měsíc/rodinu.

Projekt byl financován díky podpoře Jihočeského kraje. Podpora trvala od dubna do října 2013, zbylé měsíce v roce byly financovány z vlastních zdrojů organizace.