Humanitární středisko

Humanitární středisko je zřízeno nestátní neziskovou organizací Domeček Trhové Sviny. Cílem je reagovat na aktuální potřeby regionu a nabídnout materiální pomoc potřebným – zejména rodinám s dětmi. Velmi úzce spolupracujeme s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí, čímž je zajištěno, že pomoc je směřována efektivně k opravdu potřebným lidem.

Výdej zboží je zdarma a není nárokový. Zboží je vydáno na základě potvrzení vystaveného sociálními pracovníky (městský úřad – sociálně-právní ochrana či Domeček). O množství a kvalitě vydaného zboží rozhoduje pověřený pracovník Domečku.

Součástí humanitárního střediska jsou:

  • šatník
  • materiální pomoc (lůžkoviny, nádobí, další)
  • potravinový fond (trvanlivé potraviny)

 

Pravidelně se účastníme potravinové sbírky 

  • od roku 2015 rozdáváme potraviny potřebným lidem v regionu (zejména rodinám s dětmi)

potravinová sbírka I.

potravinová sbírka II.