Pro firmy

Výběrové řízení stavba

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Výzva a ZD

P1_Krycí list nabídky

P2_Výkaz výměr_soupis prací

P3_Stavební dokumentace

P4_Smlouva_o_dilo_IROP

P5_ČP Základní způsobilost

P6_ČP Profesní způsobilost

P7_Technická kvalifikace

P8_Poddodavatelé

 

 

Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4%).

Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti:

  • zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením
  • odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50% zdravotně postižených
  • odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb našeho střediska Domeček, které zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Nákupem zboží nebo služeb ušetříte povinný podíl do státního rozpočtu, což je min. 58 310,- Kč na každých 25 zaměstnanců .

Zde je příklad zboží a služeb, které si od nás můžete nakoupit:

  • výrobky keramické dílny (hrnečky, mísy, postavičky, atd.)
  • reklamní předměty z keramiky (hrnečky,medaile,plakety,poháry a jiné drobné předměty na zakázku)
  • práce pro firmy ( balení, třídění, výroba, atd. dle potřeb firmy.)

Je něco, co není v nabídce a Vy byste to potřebovali? Ozvěte se nám.

Informace a objednávky

tel: 386 322 538,
tel: 607 814 868 – Karel Zettl, ředitel
email: domecek@domecek.org