Dohoda

S pečujícími osobami uzavíráme dohodu, která je k nahlédnutí zde:

Dohoda o výkonu pěstounské péče 

S jakýmikoliv dotazy se na nás, prosím, obraťte na:

Mgr. Monika Valihrachová
Sociální pracovník
739 600 035