Informace k sociálnímu podnikání

 

Informace k sociálnímu podnikání

  • Jsme organizace zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním z celkového počtu zaměstnanců
  •  Čestně prohlašujeme, že jsme organizace, která více jak 50% zisku reinvestuje zpět do dalšího rozvoje sociálního podnikání a sociálních služeb.  

Rok 2018 – ztráta

Rok 2019 – zisk 15 654 Kč – celý zisk po zdanění využit  k rozšíření sociálního podnikání v roce 2020 – pronájem a  vybavení nových prostor pro textilní dílnu

  • Dodržujeme environmentální princip
  • třídíme odpad klasickým způsobem a využíváme sběrný dvůr v Trhových Svinech
  • používáme ekologicky šetrné výrobky: inkousty  vyrobené na bázi vody  určené pro potisk na textil, potisk na BIO bavlnu
  • efektivně využíváme obalový materiál, který je již v oběhu (krabice, výplně atd.), recyklovaný obalový materiál (sáčky)