Historie

Na počátku byla snaha zřídit šatník, který bude přístupný i lidem s nízkými příjmy a kde si budou moci zakoupit kvalitní ošacení pro své rodiny. První šatník se nacházel v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Husova 548). Osobám s velmi nízkými příjmy bylo na základě potvrzení z Městského úřadu v Trhových Svinech vydáváno oblečení 1x/3 měsíce zdarma. Běžní zákazníci si zboží (občas i nové) mohli zakoupit za velmi příznivé ceny. Výtěžkem z prodeje zboží byly hrazeny náklady spojené s provozováním Šatníku a zároveň byl tvořen Fond humanity, z něhož se financovaly neziskové aktivity na Domečku – př. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.