Dobrovolnictví

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. A za to patří našim dobrovolníkům velký dík…

Domeček je nestátní nezisková organizace, která již od svého počátku spolupracuje s dobrovolníky a má k dispozici širokou dobrovolnickou základnu, která čítá přes 60 dobrovolných pracovníků. Někteří z nich se stávají našimi dobrovolníky z řad dětí, které prošly naším střediskem a dosáhly potřebného věku. Dobrovolníkem se může stát každý,

komu nechybí vůle, chuť a ochota dávat a je starší 15 let.

Každý člověk může nezištně nabízet své znalosti, čas a úsilí a dobrovolně pracovat ve prospěch jiných lidí a okolí. Tou pravou odměnou za vykonanou práci se stávají nová přátelství, nové znalosti, zkušenosti a uvědomění si hodnoty vlastní i ostatních. Dobrovolnictví přináší užitek jak osobě nebo osobám, pro které je vykonáváno, tak i samotnému dobrovolníkovi.
Dobrovolníci pracují zejména na letních dětských táborech jako:

  • instruktoři,
  • osobní asistenti těžce handicapovaných,
  • lektoři (hudební, divadelní, keramický tábor),
  • oddíloví vedoucí,
  • kuchaři,
  • zásobovači,
  • praktikanti.

Dobrovolníci se také podílejí na brigádách a na organizování jednorázových akcí (např. Dětský den, příprava tábořiště), ale pomáhají dle potřeb také během celého roku.

Vážíme si Vaší práce a moc Vám děkujeme.

Pokud Vás dobrovolnictví v Domečku zaujalo, určitě nás kontaktujte:-)

Každoročně se na Plese dobré vůle vyhlašují dobrovolníci roku.V roce 2018 byli oceněni zaměstnanci Kooperativy, kteří každoročně pomáhají budovat tábořiště.