Finanční pomoc

  1. Jednorázové finanční příspěvky můžete posílat na účet střediska Domeček u České spořitelny  č.ú.: 0563095349/0800.
  2.  Zřízení trvalého příkazu na částku, pro kterou se rozhodnete (např. 100 Kč) jako dar na běžný účet střediska Domeček u České spořitelny  č.ú.: 0563095349/0800.
  3.  Můžete složit peněžitý příspěvek v hotovosti ve středisku Domeček v Trhových Svinech, ulice Branka 588 (PO – PÁ   8 -14h) a zároveň se osobně přesvědčit, jaké služby středisko poskytuje (vždy obdržíte peněžní doklad).

Upozorňujeme Vás, že tyto dary si můžete odečíst ze základu daně a tím si také snížit Vaši daňovou povinnost. Na požádání Vám zašleme potvrzení o celkové výši Vašeho daru, které je zapotřebí doložit k daňovému přiznání. Při osobní platbě ve středisku Domeček Vám toto potvrzení bude vždy vydáno. Podnikatelé, fyzické osoby i zaměstnanci mohou poskytnuté dary odečíst od daňového základu pro daň z příjmů v případě, že úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (roce) přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1 000 Kč (dary možno sčítat); v úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. (Pro zaměstnance provede na požádání mzdová účetní při ročním zúčtování odečet ze základu daně podle §15, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.) Právnické osoby zřízené za účelem podnikání mohou uplatnit odečtení hodnoty darů podle § 20 odst. 8 téhož zákona, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč; v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34.

Oznámení

Od 1. prosince 2012 probíhá na území celé České republiky veřejná sbírka a to na dobu neurčitou. Účelem sbírky je získání prostředků na materiál pro výrobu dílen a případné opravy zařízení dílen. Vybavení a nákup materiálu pro program v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Vybavení táborové základny.

Veřejná sbírka bude prováděna na zvláštní účet (19 – 0563095349/0800), sběracími listinami, pokladničkou, prodejem předmětů a vstupenek a pronájmem telefonní linky.

 

GIVT.CZ

Podpořte nás, když nakupujete Přátelé, kamarádi, pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! 

Jak na to: 1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu – Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace

2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit.

3. Nakupte si, jak jste zvyklí. To je celé.

Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům :) Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!