Poslání a cíl

Poslání

Posláním  střediska Domeček je rozvíjet děti a mládež ve věku od 6 do 20 let v rámci sociální služby NZDM, pomáhat a podporovat pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi. Středisko vytváří chráněná pracovní místa a podporuje integraci osob s handicapem. Svou činnost středisko vykonává na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respektuje individuální potřeby jednotlivce. 

Cíl

Cílem střediska je oslovit a motivovat děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Dále vytvořit bezpečné prostředí, nabídnout životní hodnoty a umožnit všem přicházejícím smysluplně využít volný čas. Snížit riziko dětské kriminality, drogové závislosti, neúcty člověka k člověku a k přírodě. Lidem s handicapem (ať zdravotním i sociálním) pomáháme integrovat se do společnosti a hodnotněji žít.