Cílová skupina

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let žijící v Trhových Svinech a okolí.
 • Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (např. šikana, násilí, užívání návykových látek, záškoláctví, rozpad rodiny, neuznávání autorit, vandalismus).
 • Děti, které si neví rady se školou (výběrem školy či přímo školní přípravou) a které potřebují podporu v rozhodnutích, které jsou před nimi.
 • Další charakteristika této skupiny dětí a mládeže:
  • – Dávají přednost pasivnímu trávení volného času
  • – Dávají přednost trávení volného času mimo domov
  • – Nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity
  • – Vyhýbají se standardním formám péče a pomoci
  • – Mají vyhraněný životní styl