Poslání a cíle

Poslání NZDM Klub Domeček a Klub Archa

Nízkoprahové zařízení (Klub Archa a Klub Domeček) je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí a předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Vycházíme z individuálních potřeb jednotlivce.

 

Hlavní cíl NZDM Klub Domeček a Klub Archa

Prostřednictvím nabídky sociální služby NZDM je hlavním cílem usilovat o sociální začlenění uživatele a pozitivní změnu v nepříznivé sociální situaci a v ohrožujícím způsobu života. Napomáhat k uvědomění si vlastní hodnoty, podporovat sebepřijetí mladého člověka, napomáhat k přijetí zdravých společenských pravidel a k odklonu od sociálně rizikového chování.