Důležité mezníky

 

Domeček pracoval s dětmi a mládeží již od svého vzniku a to přímo v prostorách Domečku v ulici Branka 588.  V roce 2007 se tato práce rozšířila a 31. října 2007 byl otevřen Klub Archa v ulici Nové město. 

20. září 2011 proběhlo slavnostní otevření nových prostor Klubu na ulici Husova 548. Došlo k rozšíření prostor, ale i programu, který je přizpůsoben jedné z nejrizikovějších věkových skupin – tj. teenagerům. Klub Domeček i Klub Archa jsou částečně provázány a uživatelé (pokud splní věkový limit) mohou přecházet z jednoho klubu do druhého a využívat tak širší nabídku programu a aktivit obou klubů.

20. ledna 2016 došlo ke snížení horní věkové hranice na 20 let. Cílem je kvalitní poskytování sociální služby.

V prosinci 2020 jsme se s Klubem Archa přestěhovali do nových prostor na adrese: Nábřeží Svatopluka Čecha 664 (budova polikliniky).

Od roku 2022 došlo ke snížení věkové hranice u Klubu Domeček. Nyní je otevřen dětem ve věku od 6 do 15 let včetně.

 

__________________________________________________________________

Naše organizace je prostřednictvím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klub Archa a Klub Domeček zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Unnamed