Důležité mezníky

 

Domeček pracoval s dětmi a mládeží již od svého vzniku a to přímo v prostorách Domečku v ulici Branka 588.  V roce 2007 se tato práce rozšířila a 31. října 2007 byl otevřen Klub Archa v ulici Nové město. 

20. září 2011 proběhlo slavnostní otevření nových prostor Klubu na ulici Husova 548. Došlo k rozšíření prostor, ale i programu, který je přizpůsoben jedné z nejrizikovějších věkových skupin – tj. teenagerům. Klub Domeček i Klub Archa jsou částečně provázány a uživatelé (pokud splní věkový limit) mohou přecházet z jednoho klubu do druhého a využívat tak širší nabídku programu a aktivit obou klubů.

20. ledna 2016 došlo ke snížení horní věkové hranice na 20 let. Cílem je kvalitní poskytování sociální služby.