Dohoda o poskytování služby

Dohoda o poskytování sociální služby

Služba je poskytována uživatelům sociální služby a zájemcům o službu.

Zájemce o službu (ve věku od 6 do 20 let včetně) navštěvuje NZDM. Ve chvíli, kdy pracovníci zjistí nepříznivou sociální situaci, mohou s uživatelem uzavřít dohodu o poskytování služby. Je vyplněn prvokontakt (povinné položky jsou datum narození a přezdívka, jedná se o anonymní službu) a je uzavřena ústní dohoda o poskytování služby. Obsah provkontaktu a ústní dohody je uveden níže.

Prvokontakt 

Záznam ústní dohody