Obsah služby

 

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (bezpečný prostor a podmínky pro smysluplné trávení volného času, tvůrčí dílny, workshopy, příprava do školy a doučování, přednášky, prezentace, dramatická výchova, …)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pořádání turnajů, výletů, příp. kulturních akcí, prezentace činnosti a výsledků práce uživatelů,…)
  • sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatele – krizová a situační intervence, případová práce, skupinová práce)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poradenství ohledně výběru školy, pomoc při vyřizování dokladů,…)